Planeerimise abidokumendid

Dokumentatsioon / meediakeskus

Meediakeskusest leiate planeerimiseks vajalikud abidokumendid:

  • tehnilised andmed
  • paigaldus, kasutus- ja hooldusjuhendid
  • tuletõkke avatäidete heakskiidu sertifikaadid
  • toote keskkonnadeklaratsioonid vastavalt standardile DIN ISO 14025 ja EN 15804
  • heakskiidusertifikaadid
  • vastavusdeklaratsioonid
  • toimivusdeklaratsioonid

Meediakeskus

Hörmanni energiasäästukompass

Hörmanni energiasäästukompass tööstushoonete ustele ja laadimiskohtadele

Uksed ja laadimispunktid mõjutavad sageli suurel määral ärikinnisvara välisilmet. Seejuures peitub neis hiiglaslik energiasäästupotentsiaal, mida annab nt nii olemasolevate laadimispunktide renoveerimisel kui ka uute logistikahoonete planeerimisel efektiivselt ära kasutada. Kuid millised on võimalused? Mis on mõistlik ning kui palju säästab näiteks kiirrullukse tagantjärele paigaldus? Millal on see amortiseerunud? Vastuse neile ja paljudele teistele küsimustele annab teile meie uus energiasäästukompass.

Ava energiasäästukompass