Tõkkepostid jalakäijate tsoonis

Tõkkepostid

Tõkkepostid

Tõkkepostid kujutavad endast kõige sagedamini kasutatavat läbisõidu takistamise vahendit – seda õigusega, kuna tõkkepostide kasutusvõimalused on mitmekesised. Meie tõkkepostid võimaldavad paindlikku ja samas usaldusväärset sisse- ja läbisõidu reguleerimist.

Tänu individuaalsetele juhtimiskontseptsioonidele ja erinevatele tõkkepostimudelitele on võimalik luua täpselt teie vajadustele kohandatud lahendusi. Kõrge stabiilsuse, temperatuuri ja ilmastikukindluse tagamiseks läbivad meie tõkkepostid põhjaliku kvaliteedi- ja ohutuskontrolli.

Meie tõkkeposte iseloomustab nende kompaktne ja paindlik paigaldamine ning sõltuvalt mudelist saab neid hädaolukorras vaid 1,5 sekundiga üles tõsta. Kõik meie Security Line'i ja High Security Line'i tõkkepostide silindrid on sarnase väljanägemisega. Tänu samuti sarnase välimusega alusplaatidega kombineerimisele saab samal objektil kasutada optimaalselt mõlemast tooteliinist pärinevaid tõkkeposte. Erinevate tõkkepostimudelite identse väljanägemise ja tagasihoidliku disaini tõttu sobituvad need harmooniliselt olemasoleva üldise kontseptsiooniga, ilma sealjuures linnapildis ähvardavalt mõjumata.

Tõkkepostid palee ees
Security Line Iconi tõkkepostid

Meie Security Line'i sari pakub teile tõkkeposte igapäevaseks läbisõidu takistamiseks näiteks eravaldusesse kuuluvatel parkimisplatsidel, ligipääsul tööstusterritooriumidele või jalakäijate tsoonidesse. Security Line'i sarja kuuluvad automaatsed, poolautomaatsed, eemaldatavad ja fikseeritud tõkkepostid. Lisaks pakume tugevdatud tõkkeposte kõrgendatud kaitsetaseme jaoks.

High Security Line Iconi tõkkepostid

Meie High Security Line on õige valik, kui on vaja kaitsta eriti tundlikke, ülikõrgete turvanõuetega alasid. See pakub automaatseid, eemaldatavaid ja fikseeritud tõkkeposte, millel on kas rahvusvahelised turvasertifikaadid või mis vastavad nende nõuetele. Seega veenavad need tõkkepostid oma kõrgeima kaitsega.

Tõkkepostid – ülevaade turvatasemetest

Tõkkeposti turvataset mõõdetakse mitmesuguste kokkupõrkeenergiate põhjal. Energia, millega sõiduk vastu takistust põrkab, sõltub sõiduki tüübist, kaalust ja kiirusest. Tõkkepostile tekkivate kahjustuste määr ja tõkkepostide toimivus sõltub kokkupõrkeenergiast.

Purustav kokkupõrkeenergia

Väärtus näitab kiirust, millega tõkkepost suudab peatada kokkupõrke teatud tüüpi sõidukiga. Kui tõkkeposti tabab näiteks 1200 kg kaaluv sõiduk kiirusega 57 km/h (vt graafikut), võib see põhjustada vigastusi nii mehaanikas kui ka konstruktsioonis, nii et tõkkepost tuleb pärast kokkupõrget välja vahetada. Läbisõit on enamikul juhtudest takistatud.

Mittepurustav kokkupõrkeenergia

Väärtus näitab, et kokkupõrge teatud tüüpi sõiduki teatud maksimaalkiirusel peatatakse ja et tõkkeposti mehaanikas ega konstruktsioonis ei tekita see kahjustusi. Juhul kui näiteks 1200 kg kaaluv sõiduk tabab tõkkeposti kiirusel 25 km/h, ei kahjusta see ei tõkkeposti funktsiooni ega ka turvalisust.

Automaatsed tõkkepostid

Automaatsete tõkkepostide eeliseks on see, et neid on võimalik vajadusel kiiresti ja ilma füüsilist jõudu kasutamata pinnasesse lasta ja sama kiiresti jälle üles tõsta. Nii on võimalik ajutiselt probleemideta lubada üksikutel sõiduautodel sisse sõita, muidu aga läbisõitu tõhusalt takistada. Meie automaatseid tõkkeposte on, vastavalt kaitsevajadusele ja kasutussagedusele eri versioonides.

Security Line Iconi tõkkepostid

Meie Security Line'i automaatsed tõkkepostid:

  • Automaatsed tõkkepostid sisseehitatud elektromehaanilise ajamiga keskmiste kasutussageduste (umbes 100 liikumist päevas, kokku 200 000 liikumist) jaoks.
  • Automaatsed tõkkepostid sisseehitatud hüdraulilise ajamiga suure kasutussageduse jaoks (umbes 2000 liikumist päevas, kokku 3 000 000 liikumist). 
  • Automaatsed tõkkepostid tugevdatud silindrimaterjaliga, suurendatud vastupanuvõimega ja sisseehitatud hüdraulilise ajamiga suure kasutussageduse jaoks (u 2000 liikumist päevas, kokku 3 000 000 liikumist).
High Security Line Iconi tõkkepostid

Meie High Security Line'i automaatsed tõkkepostid:

  • Automaatsed tõkkepostid sisseehitatud hüdraulilise ajamiga suure kasutussageduse jaoks (umbes 2000 liikumist päevas, kokku 3 000 000 liikumist).

Individuaalselt konfigureeritavad juhtimiskontseptsioonid tagavad läbisõidutakistuse vajaduspõhise lahenduse. Näiteks saate valida pea-/alamseadme mudelil põhineva juhtseadme, kus üks automaatne tõkkepost juhib mitut järgnevat automaatset tõkkeposti. Sõltuvalt läbisõidulaiusest võib sellisel viisil kombineerida ja juhtida suurt hulka tõkkeposte. Lisaks saab juhtseadet laiendada juhtelementidega (nt koodlülitid) ja/või muude ühenduskomplektidega, nt magnetkontuurid.

Automaatsed tõkkepostid jalakäijate tsoonis

Poolautomaatsed tõkkepostid

Meie poolautomaatsed tõkkepostid sobivad kõigile kasutusstsenaariumidele, kus on madal kasutussagedus (umbes 5 liikumist päevas, kokku 3 000 000 liikumist).

Kasutage meie poolautomaatseid tõkkeposte näiteks parkimiskoha reserveerimiseks oma ettevõtte parkimisalal. Ülestõstetud tõkkepost takistab parkimiskoha kasutamist võõrastel parkijatel. Seevastu parkimisõigust omavad isikud võivad parkimisplatsi pärast tõkkeposti käsitsi langetamist probleemideta kasutada.

Security Line Iconi tõkkepostid

Meie poolautomaatsed tõkkepostid on varustatud gaasivedruga ja ei vaja seega toidet. Tõkkepost langetatakse käsitsi alla vajutamisega, lukustuse vabastamisel tõstab sisseehitatud gaasivedru tõkkeposti automaatselt üles.

Eemaldatavad tõkkepostid

Meie eemaldatavad tõkkepostid on õige valik sissesõiduolukordades, mis eeldavad väga väikest tõkkeposti kasutussagedust (umbes 2 liikumist päevas).

Kasutage meie tõkkeposte näiteks alade kaitsmiseks, mis on suurema osa päevast suletud, kuid peavad teatud ajahetkel olema vabalt ligipääsetavad. Üks mõeldav kasutusvõimalus on näiteks ürituste territooriumid, mille läbipääsud peavad olema ainult selgelt kindlaksmääratud aegadel avatud või suletud.

eemaldatavad Security Line Iconi tõkkepostid

Kui mõnes olukorras peaks olema vaja tõkkepost spontaanselt eemaldada, näiteks kui on vaja läbi vasta kiirabiauto, saab Security Line'i tõkkeposti minimaalse vaevaga ja ilma tööriistadeta eemaldada.

eemaldatavad High Security Line Iconi tõkkepostid

Alternatiivina võite otsustada ka meie High Security Line'i eemaldatava tõkkeposti kasuks, millel on tugevdatud sokkel. Seda on võimalik eritööriistaga demonteerida.

Fikseeritud tõkkepostid

Kui soovite teatud aladel juurdepääsu pidevalt piirata, peaksite valima meie fikseeritud tõkkepostid. Need sobivad valdavalt ala püsivaks sulgemiseks, näiteks jalakäijate tsoonis, mida tuleb kaitsta autoga läbisõidu eest ja kus ei toimu kaubaliiklust. Kahjustuse või erilise sündmuse korral on meie alusplaatidega fikseeritud tõkkepostid kergesti demonteeritavad.

Meie fikseeritud tõkkeposte on mitmes versioonis:

fikseeritud Security Line Iconi tõkkepostid

Valige Security Line'i sarjas kas fikseeritud alusplaadiga tõkkepostid, põrandakinnitusega tõkkepostid või tugevdatud põrandakinnitusega tõkkepostid.

fikseeritud High Security Line Iconi tõkkepostid

Lisaks on meie High Security Line'i sarjas saadaval fikseeritud tõkkepostid koos tugevdatud maa sisse betoneeritud põrandakinnitusega, mis vastavad nii ka kõrgendatud kaitsenõuetele.  

Muud üliturvalised liiklustõkked

Liiklustõkked kuni 6 meetri laiuste sisse- ja väljasõitude jaoks, teenaelad vastassuunaliste läbisõitude efektiivseks takistamiseks: lugege High Security Line'i sarja teiste toodete kohta jaotisest „Üliturvalised liiklustõkked“.

Head põhjused Hörmanni tõkkepostide kasuks otsustamiseks

Kompaktne ja paindlik paigaldus

Kompaktne ja paindlik paigaldus

Sisseehitatud hüdraulilise ajamiga tõkkepostide puhul on kõik funktsioonikomponendid paigaldatud kompaktselt tõkkepostiüksusesse. Sisseehitatud hüdraulikasüsteem nõuab vähest õli, mistõttu on keskkonnarisk oluliselt väiksem. Soovi korral võite keskkonnariskide 100% vähendamiseks kasutada biolagunevat õli.

Sarnase välimusega pollarid

Sarnase välimusega pollarid

Security ja High Security Line'i tõkkepostide individuaalseks kombineerimiseks on kõigi tõkkepostide silindrid sarnase välimusega. Lisaks saab omavahel kombineerida fikseeritud, poolautomaatseid ja automaatseid tõkkeposte tänu sarnase välimusega alusplaatidele. Nii saavutate 100% harmoonilise üldpildi.

Kiire turvalisus hädaolukorras

Kiire turvalisus hädaolukorras

Juurdepääsu võimaldamine ei pea olema turvarisk. Tänu EFO hädafunktsioonile (Emergency Fast Operation) liiguvad süvistatud tõkkepostid vaid umbes 1,5 sekundiga ülikiirelt välja ja pakuvad hädaolukorras kiiret turvalisust.

Individuaalsed juhtimiskontseptsioonid

Individuaalsed juhtimiskontseptsioonid

Üks juhtseade võimaldab koondada terviklikke juhtimiskontseptsioone, mis hõlmab mitut tõkkeposti. Selle kontseptsiooni raames saab tõkkepostide vahel seadistada ülem- ja alamtaseme seoseid. Juhtseade ühendatakse hooldussõbralike kiirühendusklemmide abil. Need hõlbustavad paigaldust ja hilisemat hooldust. Lisaks saab juhtseadet laiendada juhtelementidega (nt koodlülitid) ja/või muude ühendatavate üksustega, nt magnetkontuurid.

Sertifitseeritud turvalisusega BiSecuri kaugjuhtimissüsteem

Sertifitseeritud turvalisusega BiSecuri kaugjuhtimissüsteem

Läbisõitu takistavaid süsteeme saab mugavalt juhtida ka BiSecuri raadiosüsteemiga.

Hörmanni arendatud eriti turvaline stabiilse häireteta ulatusega BiSecuri kodeerimismeetod annab teile kindluse, et ükski võõras ei saa teie raadiosignaali kopeerida. See on kontrollitud ja sertifitseeritud ülikooli Ruhr-Universität Bochum turvalisusekspertide poolt.
Kataloogid